Kies de juiste (bijvriendelijke) planten

Algemeen

  • Kies steeds voor enkelvoudige cultivars of botanische soorten. Zij bezitten nog duidelijk een stamper en meeldraden wat bij dubbelbloemige soorten niet altijd het geval is.
  •  De meeste bijen en hommels zijn opportunisten en profiteren van zowel inheemse, uitheemse als cultuurvariëteiten. Denk dus 2 keer na voor grote uitheemse parkbomen gekapt worden.
  • Goede bijenstruiken zijn dikwijls besdragend
  • Gebruik de bijenplantengids van de UGent

Wat zijn goede bijenplanten?

Bijenplantengids

Controleer voor elk nieuw beplantingsplan of  de gebruikte planten interessant zijn voor bijen. Heel wat websites bieden informatie over goede drachtplanten. De bijenplantengids uitgeven i.s.m. U-Gent is hierbij een handig instrument. In deze brochure krijgen alle planten een score voor nectar en stuifmeel van 0 tot 5. Het hoeft niet steeds de hoogste score te zijn. Vooral de verscheidenheid aan stuifmeel is belangrijk!

Met bloemenmengsels alleen redden we de bijen niet

Reeds verschillende jaren worden bloemenmengsels verdeeld en ingezaaid. Het levert een  kleurrijke kruidlaag op met een voedselaanbod voor verschillende weken. Maar een duurzaam stuifmeelaanbod voor bijen en hommels is echter driedimensioneel: bomen, struiken én kruiden. Deze gelaagdheid zorgt voor een gevarieerd voedselaanbod voor verschillende jaren en generaties, ook als de bloemenmengsels niet meer trendy zijn.

De juiste keuze van bomen en struiken is natuurlijk ook belangrijk.

Experimenteer met klaver

De voorbije 60 jaar zijn we  een enorm areaal aan klaver zijn kwijtgespeeld. Landbouwevoluties en te voedselrijke gronden zorgden ervoor dat er minder klaver in onze ecosystemen voorkomen.

Experimenteer met klaversoorten! Zeker bij herstel van zachte bermen na het plaatsen van nutsleidingen kunnen klaversoorten ingezaaid worden in plaats van grasmengsels. Maar ook boomspiegels, onder haagplanten of stroken in parken zijn het proberen waard.

Wilgen in het landschap

Wilgen zijn heel belangrijke stuifmeelbomen voor bijen. Ze leveren hoogwaardig stuifmeel in de vroege lente. Stuifmeel is de eiwitbron, de bouwstof voor de larven het broednest van onder andere hommels en bijen. Proeven hebben aangetoond dat honingbijen opgekweekt met voedzaam wilgenstuifmeel ongeveer 14 dagen langer leven. Gebruik verschillende wilgensoorten zodat ze op verschillende tijdstippen bloeien. Na een regenweek zijn zo niet alle katjes uitgeregend en verloren. De boswilg (Salix caprea) is alvast een aanrader.

Geef bramen terug een plaats

Bramen zijn van oudsher verbonden met onze streken. Door de opkomst van de klepelmaaier is het gemakkelijk om ze te bedwingen en is hun aanwezigheid aanzienlijk geslonken in het landschap. Als nestplaatsen voor hommels en solitaire bijen en met veel stuifmeel en nectarverdienen zeker hun plaats terug in het landschap.

Wat zijn geen goede bijenplanten?

Lonicera leibomen, siergrassen en bamboe

Lonicera is het symbool bij uitstek van de decorbeplanting. Dit is geen slechte bijenplant maar het bloeit amper omdat het  steeds gemodelleerd en veelvuldig gesnoeid wordt. Lonicera lijkt een oplossing voor veel situaties, maar onze cultuurplanten mogen gerust gevarieerder zijn.

Zoek daarom bewust naar alternatieven die trager groeien en die mogen bloeien voor bijen.  Enkele tips: Cotoneaster,  Symphoricarpos of Hedera helix ‘Arborescens’.

Leibomen komen door hun jaarlijkse vormsnoei niet tot bloei en zijn minder interessant voor bijen.

Siergrassen en bamboe zijn dan weer planten waar bijen niets aan hebben.