Cursus: wat kunnen openbare besturen doen voor bijen?

Doelgroep

Gemeenteraadsleden, Minaraden, milieudiensten, groenarbeiders, ruim publiek.

Inhoud

Bijen leveren heel wat ecosysteemdiensten voor onze samenleving. Het evenwicht tussen
menselijke activiteit en de wilde natuur is verstoord. Wat kan je als gemeente doen om de bijen en het leefmilieu te helpen? Hoe kan je burgers sensibiliseren?

Programma

 • Bijenproblematiek.
 • Waarom aandacht voor bijen in openbaar groen?
 • Wat kan een openbaar bestuur doen?
 • Groenbeheer win-win voor bij en mens
 • Een andere kijk op groenvoorziening
 • Wat is extensief groenbeheer en harmonisch parkbeheer?
 • Sensibilisering van openbare diensten en burgers
 • Goede praktijkvoorbeelden

Praktisch

 • Duur: 2 uur
 • De vorming kan op aanvraag georganiseerd worden voor uw vereniging, groendienst en milieuraad.

  Voor meer inlichtingen: weekvandebij@vlaanderen.be