Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

In deze studie vind je:

  • de inventarisatie van de tuin van De Helix (Grimminge), De Vroente (Kalmthout) en De Nachtegaal (De Panne) van het voorkomen van solitaire bijen, hommels, wespen en dagvlinders. Naast de waarnemingen zelf wordt ook de relevante ecologische informatie (waardplant, nestkeuze,…) weergegeven.
  • advies over plantenkeuze, mogelijke ingrepen bij een herinrichting van de tuinen en het beheer van de tuinen.